آگهی مزایده
آگهی مزایده
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری برخی از فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود را در شهرهای تبریز، عجبشیر، مرند، مراغه و میانه به شرح جدول زیر به صورت اجاره سالانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی واگذار نماید.
(۲ اسفند ۱۳۹۵ ۱۱:۵۱)[ تعداد کلیک : ۱۱۲ ]
آگهی مزایده  مرحله اول- نوبت اول
آگهی مزایده مرحله اول- نوبت اول
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری در شهرستان‌ تبریز به شرح جدول زیر به صورت اجاره سالانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی اقدام نماید.
(۱ اسفند ۱۳۹۴ ۱۱:۴۵)[ تعداد کلیک : ۲۳۲ ]
آگهی مزایده - مرحله دوم
آگهی مزایده - مرحله دوم
آگهی مزایده واگذاری سالن‌های دو منظوره ( نمایش و سینما ) در مجتمع‌های فرهنگی و هنری
(۳ آذر ۱۳۹۴ ۱۴:۲۶)[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
آگهی مزایده
آگهی مزایده
آگهی مزایده واگذاری سالن‌های دو منظوره ( نمایش و سینما ) در مجتمع‌های فرهنگی و هنری
(۱۴ آبان ۱۳۹۴ ۰۹:۱۲)[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]