حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فرماندار محترم تبریز در خلیفه گری به مناسبت 22 بهمن تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فرماندار محترم تبریز در خلیفه گری به مناسبت 22 بهمن 3
حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فرماندار محترم تبریز در خلیفه گری به مناسبت 22 بهمن 5
حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فرماندار محترم تبریز در خلیفه گری به مناسبت 22 بهمن 8
حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فرماندار محترم تبریز در خلیفه گری به مناسبت 22 بهمن 1
حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فرماندار محترم تبریز در خلیفه گری به مناسبت 22 بهمن 4
حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فرماندار محترم تبریز در خلیفه گری به مناسبت 22 بهمن 5
حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فرماندار محترم تبریز در خلیفه گری به مناسبت 22 بهمن 6
حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فرماندار محترم تبریز در خلیفه گری به مناسبت 22 بهمن 7
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.