بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از همایش کتابت خطبه فدک حضرت فاطمه زهرا به مناسبت گرامی داشت شهادت حضرت فاطمه 20 بهمن تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از همایش کتابت خطبه فدک حضرت فاطمه زهرا به مناسبت گرامی داشت شهادت حضرت فاطمه 20 بهمن 7
بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از همایش کتابت خطبه فدک حضرت فاطمه زهرا به مناسبت گرامی داشت شهادت حضرت فاطمه 20 بهمن 4
بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از همایش کتابت خطبه فدک حضرت فاطمه زهرا به مناسبت گرامی داشت شهادت حضرت فاطمه 20 بهمن 3
بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از همایش کتابت خطبه فدک حضرت فاطمه زهرا به مناسبت گرامی داشت شهادت حضرت فاطمه 20 بهمن 5
بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از همایش کتابت خطبه فدک حضرت فاطمه زهرا به مناسبت گرامی داشت شهادت حضرت فاطمه 20 بهمن 6
بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از همایش کتابت خطبه فدک حضرت فاطمه زهرا به مناسبت گرامی داشت شهادت حضرت فاطمه 20 بهمن 9
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.