باردید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از نمایش آمیز قلمدون به کار گردانی آقای منصور حمیدی 18 بهمن تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
باردید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از  نمایش آمیز قلمدون به کار گردانی آقای منصور حمیدی 18 بهمن 6
باردید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از  نمایش آمیز قلمدون به کار گردانی آقای منصور حمیدی 18 بهمن 1
باردید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از  نمایش آمیز قلمدون به کار گردانی آقای منصور حمیدی 18 بهمن 2
باردید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از  نمایش آمیز قلمدون به کار گردانی آقای منصور حمیدی 18 بهمن 4
باردید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از  نمایش آمیز قلمدون به کار گردانی آقای منصور حمیدی 18 بهمن 5
باردید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از  نمایش آمیز قلمدون به کار گردانی آقای منصور حمیدی 18 بهمن 7
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.