برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت روسا و معاونین 7 اسفند تاریخ: ۷ اسفند ۱۳۹۷
مدیریت آموزش فرایندها 7 اسفند 2
مدیریت آموزش فرایندها 7 اسفند 3
مدیریت آموزش فرایندها 7 اسفند 4
مدیریت آموزش فرایندها 7 اسفند 5
مدیریت آموزش فرایندها 7 اسفند 6
مدیریت آموزش فرایندها 7 اسفند 7
مدیریت آموزش فرایندها 7 اسفند 8
مدیریت آموزش فرایندها 7 اسفند 9
مدیریت آموزش فرایندها 7 اسفند 10
مدیریت آموزش فرایندها 7 اسفند 11
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.