جلسه بنیاد فرهنگ و ادب آذربایجان شرقی و رونمایی از کتاب سوزلرین واحد یازیلیشیی با حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 15 اسفند تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
جلسه بنیاد فرهنگ و ادب آذربایجان شرقی و رونمایی از کتاب سوزلرین واحد یازیلیشیی با حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 15 اسفند 1
جلسه بنیاد فرهنگ و ادب آذربایجان شرقی و رونمایی از کتاب سوزلرین واحد یازیلیشیی با حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 15 اسفند 2
جلسه بنیاد فرهنگ و ادب آذربایجان شرقی و رونمایی از کتاب سوزلرین واحد یازیلیشیی با حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 15 اسفند 3
جلسه بنیاد فرهنگ و ادب آذربایجان شرقی و رونمایی از کتاب سوزلرین واحد یازیلیشیی با حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 15 اسفند 11
جلسه بنیاد فرهنگ و ادب آذربایجان شرقی و رونمایی از کتاب سوزلرین واحد یازیلیشیی با حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 15 اسفند 5
جلسه بنیاد فرهنگ و ادب آذربایجان شرقی و رونمایی از کتاب سوزلرین واحد یازیلیشیی با حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 15 اسفند 8
جلسه بنیاد فرهنگ و ادب آذربایجان شرقی و رونمایی از کتاب سوزلرین واحد یازیلیشیی با حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 15 اسفند 9
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.