بازدید استاندار محترم و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی از مقبره الشعرا وتالار آن 19 فروردین 98 تاریخ: ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار محترم استان آذربایجان شرقی از مقبره الشعرا وتالار آن 19 فروردین 98 12
بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار محترم استان آذربایجان شرقی از مقبره الشعرا وتالار آن 19 فروردین 98 9
بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار محترم استان آذربایجان شرقی از مقبره الشعرا وتالار آن 19 فروردین 98 1
بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار محترم استان آذربایجان شرقی از مقبره الشعرا وتالار آن 19 فروردین 98 3
بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار محترم استان آذربایجان شرقی از مقبره الشعرا وتالار آن 19 فروردین 98 4
بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار محترم استان آذربایجان شرقی از مقبره الشعرا وتالار آن 19 فروردین 98 5
بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار محترم استان آذربایجان شرقی از مقبره الشعرا وتالار آن 19 فروردین 98 2
بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار محترم استان آذربایجان شرقی از مقبره الشعرا وتالار آن 19 فروردین 98 2
بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار محترم استان آذربایجان شرقی از مقبره الشعرا وتالار آن 19 فروردین 98 9
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.