مراسم تجلیل از دکتراسماعیل رفیعیان با حضور استاندار محترم در محل ینیاد پژوهشی شهریار 26 اردیبهشت 96 تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از دکتراسماعیل رفیعیان با حضور استاندار محترم در محل ینیاد پژوهشی شهریار 26 اردیبهشت 96 1
مراسم تجلیل از دکتراسماعیل رفیعیان با حضور استاندار محترم در محل ینیاد پژوهشی شهریار 26 اردیبهشت 96 2
مراسم تجلیل از دکتراسماعیل رفیعیان با حضور استاندار محترم در محل ینیاد پژوهشی شهریار 26 اردیبهشت 96 4
مراسم تجلیل از دکتراسماعیل رفیعیان با حضور استاندار محترم در محل ینیاد پژوهشی شهریار 26 اردیبهشت 96 5
مراسم تجلیل از دکتراسماعیل رفیعیان با حضور استاندار محترم در محل ینیاد پژوهشی شهریار 26 اردیبهشت 96 6
مراسم تجلیل از دکتراسماعیل رفیعیان با حضور استاندار محترم در محل ینیاد پژوهشی شهریار 26 اردیبهشت 96 7
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.