بازدید مدیر کل محترم از بنای سه راه طالقانی و مقبره الشعرا مورخ 98.3.7 تاریخ: ۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل محترم از بنای سه راه طالقانی و  مقبره الشعرا مورخ 98.3.7 16
بازدید مدیر کل محترم از بنای سه راه طالقانی و  مقبره الشعرا مورخ 98.3.7 19
بازدید مدیر کل محترم از بنای سه راه طالقانی و  مقبره الشعرا مورخ 98.3.7 20
بازدید مدیر کل محترم از بنای سه راه طالقانی و  مقبره الشعرا مورخ 98.3.7 21
بازدید مدیر کل محترم از بنای سه راه طالقانی و  مقبره الشعرا مورخ 98.3.7 22
بازدید مدیر کل محترم از بنای سه راه طالقانی و  مقبره الشعرا مورخ 98.3.7 8
بازدید مدیر کل محترم از بنای سه راه طالقانی و  مقبره الشعرا مورخ 98.3.7 11
بازدید مدیر کل محترم از بنای سه راه طالقانی و  مقبره الشعرا مورخ 98.3.7 9
بازدید مدیر کل محترم از بنای سه راه طالقانی و  مقبره الشعرا مورخ 98.3.7 14
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.