جلسه کار گروه استانی فضای مجازی 20 تیر 98 تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۸
جلسه کار گروه استانی فضای مجازی 20 تیر 98 1
جلسه کار گروه استانی فضای مجازی 20 تیر 98 2
جلسه کار گروه استانی فضای مجازی 20 تیر 98 8
جلسه کار گروه استانی فضای مجازی 20 تیر 98 3
جلسه کار گروه استانی فضای مجازی 20 تیر 98 5
جلسه کار گروه استانی فضای مجازی 20 تیر 98 9
جلسه کار گروه استانی فضای مجازی 20 تیر 98 6
جلسه کار گروه استانی فضای مجازی 20 تیر 98 7
جلسه کار گروه استانی فضای مجازی 20 تیر 98 10
جلسه کار گروه استانی فضای مجازی 20 تیر 98 11
جلسه کار گروه استانی فضای مجازی 20 تیر 98 12
جلسه کار گروه استانی فضای مجازی 20 تیر 98 13
جلسه کار گروه استانی فضای مجازی 20 تیر 98 14
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.