دیدار دکتر واعظی رئیس محترم پارک علم و فن آوری به همراه معاونین با مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 3 مرداد 98 تاریخ: ۳ مرداد ۱۳۹۸
دیدار دکتر واعظی رئیس محترم پارک علم و فن آوری به همراه معاونین  با مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  3 مرداد 98 4
دیدار دکتر واعظی رئیس محترم پارک علم و فن آوری به همراه معاونین  با مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  3 مرداد 98 6
دیدار دکتر واعظی رئیس محترم پارک علم و فن آوری به همراه معاونین  با مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  3 مرداد 98 1
دیدار دکتر واعظی رئیس محترم پارک علم و فن آوری به همراه معاونین  با مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  3 مرداد 98 3
دیدار دکتر واعظی رئیس محترم پارک علم و فن آوری به همراه معاونین  با مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  3 مرداد 98 5
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.