جلسه کارگروه توسعه مدیریت تاریخ: ۳ شهریور ۱۳۹۸
جلسه کارگروه توسعه مدیریت 1
جلسه کارگروه توسعه مدیریت 2
جلسه کارگروه توسعه مدیریت 3
جلسه کارگروه توسعه مدیریت 4
جلسه کارگروه توسعه مدیریت 5
جلسه کارگروه توسعه مدیریت 7
جلسه کارگروه توسعه مدیریت 8
جلسه کارگروه توسعه مدیریت 9
جلسه کارگروه توسعه مدیریت 10
جلسه کارگروه توسعه مدیریت 11
جلسه کارگروه توسعه مدیریت 12
جلسه کارگروه توسعه مدیریت 13
جلسه کارگروه توسعه مدیریت 14
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.