جلسه شورای شهر خلاق 12 شهریور 98 تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
جلسه شورای شهر خلاق 12 شهریور 98 4
جلسه شورای شهر خلاق 12 شهریور 98 2
جلسه شورای شهر خلاق 12 شهریور 98 1
جلسه شورای شهر خلاق 12 شهریور 98 3
جلسه شورای شهر خلاق 12 شهریور 98 5
جلسه شورای شهر خلاق 12 شهریور 98 7
جلسه شورای شهر خلاق 12 شهریور 98 8
جلسه شورای شهر خلاق 12 شهریور 98 9
جلسه شورای شهر خلاق 12 شهریور 98 11
جلسه شورای شهر خلاق 12 شهریور 98 14
جلسه شورای شهر خلاق 12 شهریور 98 10
جلسه شورای شهر خلاق 12 شهریور 98 12
جلسه شورای شهر خلاق 12 شهریور 98 13
جلسه شورای شهر خلاق 12 شهریور 98 15
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.