بازدید مدیر کل بهمراه شهردار تبریز از پروژه مقبره الشعرا 15 مهر تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل بهمراه شهردار تبریز از پروژه مقبره الشعرا 15 شهریور 9
بازدید مدیر کل بهمراه شهردار تبریز از پروژه مقبره الشعرا 15 شهریور 8
بازدید مدیر کل بهمراه شهردار تبریز از پروژه مقبره الشعرا 15 شهریور 7
بازدید مدیر کل بهمراه شهردار تبریز از پروژه مقبره الشعرا 15 شهریور 6
بازدید مدیر کل بهمراه شهردار تبریز از پروژه مقبره الشعرا 15 شهریور 5
بازدید مدیر کل بهمراه شهردار تبریز از پروژه مقبره الشعرا 15 شهریور 4
بازدید مدیر کل بهمراه شهردار تبریز از پروژه مقبره الشعرا 15 شهریور 3
بازدید مدیر کل بهمراه شهردار تبریز از پروژه مقبره الشعرا 15 شهریور 2
بازدید مدیر کل بهمراه شهردار تبریز از پروژه مقبره الشعرا 15 شهریور 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.