دیدار مدیر کل با هنرمند مجسمه ساز استاد رضایی 17 مهر تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۸
بازدید از کارگاه هنری هنرمند مجسمه ساز استاد رضایی مورخ 17 مهر 7
بازدید از کارگاه هنری هنرمند مجسمه ساز استاد رضایی مورخ 17 مهر 6
بازدید از کارگاه هنری هنرمند مجسمه ساز استاد رضایی مورخ 17 مهر 5
بازدید از کارگاه هنری هنرمند مجسمه ساز استاد رضایی مورخ 17 مهر 4
بازدید از کارگاه هنری هنرمند مجسمه ساز استاد رضایی مورخ 17 مهر 3
بازدید از کارگاه هنری هنرمند مجسمه ساز استاد رضایی مورخ 17 مهر 2
بازدید از کارگاه هنری هنرمند مجسمه ساز استاد رضایی مورخ 17 مهر 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.