دیدار مدیر کل با استاد امین افشار 17 مهر تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۸
تصاویر مربوط به دیدار مدیر کل محترم با استاد امین افشار 17 مهر 10
تصاویر مربوط به دیدار مدیر کل محترم با استاد امین افشار 17 مهر 9
تصاویر مربوط به دیدار مدیر کل محترم با استاد امین افشار 17 مهر 8
تصاویر مربوط به دیدار مدیر کل محترم با استاد امین افشار 17 مهر 7
تصاویر مربوط به دیدار مدیر کل محترم با استاد امین افشار 17 مهر 6
تصاویر مربوط به دیدار مدیر کل محترم با استاد امین افشار 17 مهر 5
تصاویر مربوط به دیدار مدیر کل محترم با استاد امین افشار 17 مهر 4
تصاویر مربوط به دیدار مدیر کل محترم با استاد امین افشار 17 مهر 3
تصاویر مربوط به دیدار مدیر کل محترم با استاد امین افشار 17 مهر 2
تصاویر مربوط به دیدار مدیر کل محترم با استاد امین افشار 17 مهر 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.