مقالات

شریعت‌، طریقت‌ و حقیقت در آیینه شعر استاد شهریار

بهرام‌ صاحبدل  ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
این‌ مقاله‌ حاصل‌ مطالعات‌ دقیق‌ و موشکافانۀ‌ دیوان‌ فارسی‌ شهریار ملک‌ سخن‌ است‌، در این پژوهش، بینش‌ های‌ عارفانۀ‌ شهریار و نگرش‌ های‌ عالمانۀ‌ او به‌ مراحل‌ سیر و سلوک‌، نشان‌ داده‌ شده‌ است‌ و تراوشات‌ قلبی‌ این‌ شاعر خدایی‌ در باب‌ عرفان،‌ شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت‌ به‌ تصویر کشیده‌ شده‌ است‌. همچنین در حدّ یک‌ مقاله‌ اثبات گر این امر است، شهریار علیرغم اینکه‌ در انواع‌ موضوعات‌ شعری‌ حقّ‌ مطلب‌ را ادا کرده‌است‌، آن‌ گاه‌ که‌ قدم‌ در وادی‌ بیکران‌ عرفان‌ و معرفت‌ نهاده‌ است‌، تا قلّۀ‌ کشف‌ و شهود پر گشوده و با استمداد از انفاس‌ قدسی‌ همای‌ رحمتش‌ زیر سایۀ‌ همای‌ هدایت‌ آرمیده‌ است‌. و سرانجام‌ به‌ این‌ باور رسیده‌ است‌ که‌: جا چو شریعت‌ به‌ طریقت‌ دهد ‌ وعـدۀ‌ دیـدار حقیقت‌ دهد مکتب عرفان که گذشته ز قال محفل حال است و نبوغ و کمال (شهریار، 1373، 406) تو بندگی‌ بگزین‌ شهریار، بر در دوست‌ ‌ که‌ بندگان‌ در دوست‌ شهریارانند (همان، 201)
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.