مقالات

تأملی دیگر در منظومه «حیدربابایه سلام»

پروفسور عیسی حبیب‌بیگلی / ترجمه دکتر حمید سفیدگر شهانقی  ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
سیمای شاعرانه شخص شهریار نیز در منظومه «حیدر بابایه سلام» جان گرفته است. آکادمیسین «بکیر نبی‌اوف» عقیده دارد که «اگر قهرمان غنائی منظومه، خود مؤلف نیز نباشد، تشابهات، هماهنگی‌ها و تطابقات زیادی بین آنها مشاهده می‌شود. در هر حال او وطن‌پروری زحمتکش و متفکر یعنی شهریار است. بطور کلی، منظومه «حیدربابایه سلام» موفقیت بزرگ ادبیات آذربایجان در قرن بیستم است. این اثر گرانسنگ که قله شعر شهریار است، مروارید خزانه آفرینش‌های هنری و زیباشناسی جهان به شمار می‌رود. بر این اثر در آذربایجان، ایران، ترکیه، عراق و آسیای میانه نظیره‌های بسیاری نوشته شده است. به سخنی دیگر در جهان ایران و کشورهای ترک ـ مسلمان هیچ اثر دیگری مانند «حیدربابایه سلام» پیدا نمی‌شود که نظیره‌سازی‌های گوناگون بر روی آن صورت گرفته باشد. علاوه بر آن در شعر ملی آذربایجان نوعی فرم خاص بر اساس ساختار منظومة «حیدربابایه سلام» شکل گرفته است. این منظومه در مکتب شعر استاد شهریار همچون اثری که جاودانی و بی‌همتایی آن به اثبات رسیده، دارای اهمیت خاص ادبی و تاریخی است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.