مقالاتفراخوان پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

فراخوان پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

 

باسمه تعالی

 

فراخوان پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

 

تمدید فراخوان پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

در راستای اجرای مأموریت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و تقویت جایگاه پژوهش در برنامه ریزی، تصمیم گیری و جلب مشارکت پژوهشگران فعال در حوزه های فرهنگی و هنری، پیرو اطلاعیه قبلی، محورهای پژوهشی مصوب در شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در سال جاری(١٣٩٧) به شرح زیر اعلام و تا مورخ 97/06/31 تمدید می شود.

-         فراتحلیل پژوهش ها و مطالعات مرتبط با آسیب شناسی فرهنگی، در آذربایجان شرقی.

توضیح: فراتحلیل، باید جامع و شامل ابعاد مسأله شناختی، نظریه شناختی، روش شناختی و نتیجه شناختی بوده و در حوزه وظایف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی باشد.( وظایف اساسی، درhttps://www.farhang.gov.ir/fa/intro/duty قابل مشاهده است.)

-        آسیب شناسی رسانه های ارتباط جمعی مکتوب  و دیجیتال آذربایجان شرقی، از منظر مخاطب شناسی، تولید و انتقال پیام.

-        آسیب شناسی حوزه کتاب، کتابخوانی و نشر آذربایجان شرقی، از منظر مخاطب شناسی، تولید و توزیع.

از متقاضیان انجام پروژه های اعلام شده، دعوت می شود، طرح های تحقیقاتی اولیه را، حداکثر تا تاریخ 31/٠٦/٩٧ ، به واحد پژوهش و مطالعات فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، به نشانی خیابان امام خمینی(ره)، نرسیده به چهارراه آبرسان، نبش کلانترکوچه، تحویل نمایند.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر، می توانید با شماره تلفن ٠٤١٣٣٣٥٢٢٨١ داخلی ٥٠٧ تماس حاصل فرمایید.

 

 فایل WORDجهت تکمیل