رویدادهای فرهنگی وهنریبرنامه هفتگی نمایش های استان

برنامه هفتگی نمایش استان

 

 جدول برنامه نمایش های(تئاتر )  استان تا دی ماه

ردیف

نام نمایش

نام گارگردان

محل اجرا

ساعت پخش

تاریخ پخش

تاریخ اتمام پخش

1

حیدر بابایا سلام

دکتر لاله

مجتمع فرهنگی هنری

18

24 آذر ماه

6 دی

2

نهنگ قنبر

بابک نهرین

مجتمع سینمایی

21

28 آذر

10 دی

3

در حضور باد

بهنام پناهی

تئاتر شهر

18

9دی

23 دی

4

پرسه های موازی

علی کاظم وند

تئاتر شهر

18:30

22 آذر

5 دی

5

خانم میم

امید سعید پور

مجتمع فرهنگی

18

16 آذر

5 دی

6

کودک دزد عسل

علی برنون

تئاتر شهر

9صبح ال 12 و عصر 18

16 آذر

5 دی

برنامه هفتگی نمایش های استان به روز شده در مورخه 1397/3/27

ردیف

نام نمایش

نام گارگردان

نام نویسنده

محل اجرا

ساعت اجراء

تاریخ اجراء

تاریخ اتمام آجراء

توضیحات

1

شب هزارو یکم

جواد قامتی

بهرام بیضایی

مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن

20

97/3/27

97/4/10

  

تبریز

2

روز عزیز مرده

محسن عبدلی

محمد چرمشیر

سالن طالقانی بناب

19/30

97/4/27

97/4/24

محل اجرا شهرستان بناب

3

جک ولوبیای سحر آمیز

الهیار محمدی

مهدی مهدی آبادی

سالن طالقانی شهرستان بناب

19/30

97/5/3

97/5/12

محل اجرا شهرستان بناب