• برنامه هفتگی گالری استان

برنامه هفتگی گالری های استان در هفته آخر شهریورماه97

ردیف

نام گالری

آدرس

تعداد اثر

مجری

ساعت افتتاح

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

توضیحات نوع کار

1

استاد مقبل

بلوار 29 بهمن . جنب بیمارستان 29 بهمن . مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن

25

-

17تا 21

97/06/21

97/06/25

نمایشگاه آیسا صبا

 

 

 

برنامه هفتگی گالری های استان اداره کل /مردادماه97

ردیف

نام گالری

آدرس

تعداد اثر

مجری

ساعت افتتاح

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

توضیحات نوع کار

1

لابی مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن

بلوار 29 بهمن . جنب بیمارستان 29 بهمن . مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن

95

جمعیت خیریه قلبهای سبز

17تا 19

97/05/24

97/06/04

برگزاری نمایشگاه نقاسی کودکان مبتلا به سرطان

 

 

 

 

برنامه هفتگی گالری های استان/ نیمه دوم مرداد ماه 97

ردیف

نام گالری

آدرس

تعداد اثر

مجری

ساعت افتتاح

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

توضیحات نوع کار

1

استاد مقبل

بلوار 29 بهمن . جنب بیمارستان 29 بهمن . مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن

63

-

97/5/17

18الی 21

97/05/17

97/05/21

نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی

 

 

 برنامه هفتگی گالری های استان /هفته دوم تیرماه 97

ردیف

نام گالری

آدرس

تعداد اثر

ساعت افتتاح

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

توضیحات نوع کار

1

استاد مقبل

بلوار 29 بهمن . جنب بیمارستان 29 بهمن . مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن

62

ساعت 16

97/04/09

97/04/13

نمایشگاه تابلوهای نمکی

خانم زهرا امجد خطیبی

بازدید صبح : 11الی 13

بعد از ظهر :16الی 20

 

 

برنامه هفتگی گالری های استان  /هفته اول خرداد 97

ردیف

نام گالری

آدرس

تعداد اثر

مجری

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

توضیحات نوع کار

1

گالری فاسونکی

22بهمن تبریز

8 اثر

رحمان اقبال

97/2/27

97/3/3

ورک شاپ

2

رسام نخجوانی

22بهمن تبریز

8 اثر

رحمان اقبال

97/2/29

97/3/3

ورک شاپ