رویدادهای فرهنگی وهنریبرنامه هفتگی گالری های استان

برنامه هفتگی گالری استان

برنامه هفتگی گالری های استان در هفته آخر شهریورماه97

ردیف

نام گالری

آدرس

تعداد اثر

مجری

ساعت افتتاح

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

توضیحات نوع کار

1

استاد مقبل

بلوار 29 بهمن . جنب بیمارستان 29 بهمن . مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن

25

-

17تا 21

97/06/21

97/06/25

نمایشگاه آیسا صبا

 

 

 

برنامه هفتگی گالری های استان اداره کل /مردادماه97

ردیف

نام گالری

آدرس

تعداد اثر

مجری

ساعت افتتاح

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

توضیحات نوع کار

1

لابی مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن

بلوار 29 بهمن . جنب بیمارستان 29 بهمن . مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن

95

جمعیت خیریه قلبهای سبز

17تا 19

97/05/24

97/06/04

برگزاری نمایشگاه نقاسی کودکان مبتلا به سرطان

 

 

 

 

برنامه هفتگی گالری های استان/ نیمه دوم مرداد ماه 97

ردیف

نام گالری

آدرس

تعداد اثر

مجری

ساعت افتتاح

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

توضیحات نوع کار

1

استاد مقبل

بلوار 29 بهمن . جنب بیمارستان 29 بهمن . مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن

63

-

97/5/17

18الی 21

97/05/17

97/05/21

نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی

 

 

 برنامه هفتگی گالری های استان /هفته دوم تیرماه 97

ردیف

نام گالری

آدرس

تعداد اثر

ساعت افتتاح

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

توضیحات نوع کار

1

استاد مقبل

بلوار 29 بهمن . جنب بیمارستان 29 بهمن . مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن

62

ساعت 16

97/04/09

97/04/13

نمایشگاه تابلوهای نمکی

خانم زهرا امجد خطیبی

بازدید صبح : 11الی 13

بعد از ظهر :16الی 20

 

 

برنامه هفتگی گالری های استان  /هفته اول خرداد 97

ردیف

نام گالری

آدرس

تعداد اثر

مجری

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

توضیحات نوع کار

1

گالری فاسونکی

22بهمن تبریز

8 اثر

رحمان اقبال

97/2/27

97/3/3

ورک شاپ

2

رسام نخجوانی

22بهمن تبریز

8 اثر

رحمان اقبال

97/2/29

97/3/3

ورک شاپ