• برنامه هفتگی گالری استان

ردیف

نام گالری

آدرس

تعداد اثر

مجری

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

توضیحات نوع کار

1

استاد مقبل

بلوار 29 بهمن . جنب بیمارستان 29 بهمن . مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن

75 قطعه

انجمن خوشنویسان

1397/03/27

1397/03/30

با عنوان و ان یکاد

از ساعت 11 صبح الی 7 عصر

(تمدید شد )

 

 

 

 

برنامه هفتگی گالری های استان  مورخه 97/3/3

ردیف

نام گالری

آدرس

تعداد اثر

مجری

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

توضیحات نوع کار

1

گالری فاسونکی

22بهمن تبریز

8 اثر

رحمان اقبال

97/2/27

97/3/3

ورک شاپ

2

رسام نخجوانی

22بهمن تبریز

8 اثر

رحمان اقبال

97/2/29

97/3/3

ورک شاپ