به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

جشنواره ملی نگارگری

"با محوریت بزرگداشت سلطان محمد تبریزی"

اهداف کلی جشنواره

 • نقش و جایگاه نگارگری مکتب تبریز دوم در نگارگری ایران
 • نقش و جایگاه سلطان محمد تبریزی و پیروان مکتب او در نگارگری ایرانی
 • شناساندن بیشترآثارمکتب نگارگری تبریز دوم 
 • بررسی تاثیر مکتب نگارگری تبریز دوم بر دیگر مکاتب نگارگری
 • شناسائی و معرفی آثار خلاقانه وایده­های نو در نگارگری
 • بستر سازی و حمایت مناسب جهت رشد و تعالی نگارگران
 • ایجاد فضای گفتگو و تبادل نظر بین هنرمندان نگارگر

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بخشهای جشنواره

 • بخش هنری جشنواره:
 • نگارگری  - 1) آزاد 2) ویژه
 • تذهیب 
 • گل و مرغ
 • تشعیر 
 • مثنی سازی :
  • از آثار نگارگری مکتب تبریز دوم 
 • پایاننامه


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود فایل

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه تکمیلی:

در راستای اهداف جشنواره و در بخش پایاننامه‌های برتر مهلت ارسال پایاننامه به مدت یک هفته

و تا تاریخ 97/12/22 تمدید گردید.

 

 
جوایز
 
تقویم جدید
 
ثبت نام
 
customer
    

  
آثار پذیرفته شده جشنواره 
  

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------