آرم تقویم

تقویم جشنواره 

آخرین مهلت ارسال پایان نامه ها 15 اسفند ماه 1397

آخرین مهلت ارسال تصاویرآثار هنری از طریق سایت 15 فروردین ماه 1398

اعلام اسامی آثار راه یافته به نمایشگاه 20 فروردین ماه 1398

دریافت اصل آثار: 21 تا28 فروردین ماه 1398 زمان تحویل آثار از ساعت 13-10 و19-16

نمایشگاه: 7 اردیبهشت ماه  الی 12 اردیبهشت ماه 1398

برگزاری اختتامیه واهداء جوایز برگزیدگان 12 اردیبهشت 1398