خدمات و راهنمای مراجعیناطلاعات طرح های اشتغال زایی

اطلاعات طرح های اشتغال زایی

 

باسمه تعالی

 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی حایز شرایط مرتبط با ماموریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دربخش فرهنگ، هنرورسانه) می توانند؛  جهت کسب اطلاعات بیشتر و بهره مندی از طرح های اشتغالزایی در حال پیگیری توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای استان مراجعه نمایند.

  

عنوان طرح

تعریف اجمالی

ذینفعان طرح

نشانی سامانه جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر

ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

صدور مجوز و تسهیلات وام برای مشاغل خانگی

شاغلین خانگی مستقل و پشتیبانان شاغلین خانگی

mashaghelkhanegi.ir

طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی

انجام حمایت های بیمه ای و مالی برای کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی در واحدهای پذیرنده متقاضی

فارغ التحصیلان متقاضی کارورزی و صنوف دارای مجوز

karvarzi.mcls.gov.ir

طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

فراهم سازی بستر شناسایی ، توانمندسازی و اشتغال نیروی کار در مقاطع دیپلم و پایین تر

مقاضیان مهارت آموزی و صنوف دارای مجوز

portaltvto.com/karamoozi/bongah/mainpage

تسهیلات اشتغال فراگیر( تبصره 18 قانون برنامه بودجه سالیانه)

بهره گیری طرح های دارای توجیه اقتصادی و اشتغالزای شهری، از تسهیلات وام با مبالغ بالا

اشخاص حقوقی غیر دولتی دارای مجوز

http://kara.mcls.gov.ir/Home/Main_Header

تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری

بهره گیری طرح های دارای توجیه اقتصادی و اشتغالزای روستایی و عشایری، از تسهیلات وام با مبالغ بالا و نرخ بهره 6 درصد و پایین تر

اشخاص حقوقی غیر دولتی دارای مجوز

http://kara.mcls.gov.ir/Home/Main_Header