بایگانی بریده جراید
کلمه جستجو :
روزنامه :
انتخاب گروه :
از تاریخ :
تا تاریخ :
ساخت فیلم و سریال از زندگی پروین اعتصامی در تبریز پیگیری می شود
  [ آذربایجان شرقی - ارک- ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ]
زن اصلی ترین عضو سازنده اجتماع است
  [ آذربایجان شرقی - ساقی آذربایجان- ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ]
برگزید گان جشنواره بین المللی پروین اعتصامی معرفی شدند
  [ آذربایجان شرقی - ارک- ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ]
ساخت فیلم و سریال از زندگی پروین اعتصامی در تبریز پیگیری می شود
  [ آذربایجان شرقی - عجبشیر- ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ]
مراقب باشیم تا نام تبریز بلند و بلند آوازه بماند
  [ آذربایجان شرقی - صدای تبریز- ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ]
پروین اعتصامی شاعر اخلاق گراست
  [ آذربایجان شرقی - مهد آزادی- ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ]
پروین اعتصامی نخستین شاعر زن ایرانی با شهرت فرامرزی
  [ آذربایجان شرقی - عصر آزادی- ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ]
پروین اعتصامی شاعر نسل های آینده
  [ آذربایجان شرقی - صائب تبریز- ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ]
پروین اعتصامی احیا کننده شعر مناظره
  [ آذربایجان شرقی - صائب تبریز- ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ]
پروین اعتصامی اندیشه یک زن را به رخ همه کشید
  [ آذربایجان شرقی - پیام آذربایجان- ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ]
پروین اعتصامی بزرگترین شاعر زن ایرانی در طول تاریخ است
  [ آذربایجان شرقی - فجر آذربایجان- ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ]
پروین اعتصامی تبریزی احیا کننده سبک شعری مناظره است
  [ آذریایجان شرقی - نگین آذربایجان- ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ]
پروین اعتصامی اندیشه یک زن را به رخ همه کشید
  [ آذریایجان شرقی - نگین آذربایجان- ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ]
جشنواره بین المللی پروین اعتصامی در تبریز آغاز شد
  [ آذربایجان شرقی : شهریمه سلام- ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ]
فارسی 600 سال پیش زبان دولتی در شبه قاره هند بود
  [ آذربایجان شرقی - عجبشیر- ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ]
پروین اعتصامی شاعر قرن های آینده هم است
  [ آذربایجان شرقی - پیام آذربایجان- ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ]
تعداد نمایش: