بایگانی بریده جراید
کلمه جستجو :
روزنامه :
انتخاب گروه :
از تاریخ :
تا تاریخ :
مدیر کل : نقش مهم شهریار در احیای ادبیات آذربایجان
  [ آذربایجان شرقی - صائب تبریز- ۱ مهر ۱۳۹۷ ]
برگزری کارگاه تخصص سراسری عکاسی نجوم در مراغه
  [ آذربایجان شرقی - مهد تمدن- ۱ مهر ۱۳۹۷ ]
مدیر کل : روز ملی شعر و ادب در تقویم فرهنگی جمهوری اسلامی به نام استاد شهریار ماندگار خواهد بود
  [ آذربایجان شرقی- بردباری- ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ]