عضویتپژوهش و مطالعات فرهنگی

Ø     کاربر گرامی لطفا در تکمیل فرم دقت لازم را مبذول نمایید.

Ø     لطفا  مشخصات شغلی و تحصیلی و... را در قالب فایل زیر ارسال نمایید.     

قالب فایل Word مشخصات فردی و شغلی و... قالب فایل Word مشخصات شغلی ،تحصیلی و...

 

فرم مشخصات پژوهشگران آذربایجان شرقی (واحد پژوهش و مطالعات فرهنگی)

لطفا فیلد مربوطه را پر کنید
لطفا فیلد مربوطه را پر کنید
لطفا فیلد مربوطه را پر کنید
لطفا فیلد مربوطه را پر کنید
*
لطفا فیلد مربوطه را پر کنید
لطفا فیلد مربوطه را پر کنید
*
*
در خصوص توجه به پژوهش ، نیاز ها و اولویت های تحقیقاتی استان و کشور، حمایت از پژوهشگران و سایر موارد، هر گونه پیشنهاد، انتقاد و یا راهکار اجرایی که به نظر شما دارای اهمیت است، بیان نمایید:
لطفا فیلد مربوطه را پر کنید