• میز خدمت الکترونیکی

   
     موسسه فرهنگی               

رسانه های برخط                 

ثبت نرم افزار                 

نشر نرم افزار            
 
     تکثیر نرم افزار
 
کارخانجات تکثیر
 
رسانه های برخط

نرم افزار موبایل  
 
     آهنگ های پیشواز

محتوای فرهنگی در بستر تلویزیون  
 
تکنولوژی نوین

بازی سراها  
      
     فروشگاه های فیزیکی و اینترنتی
 
فرهنگی و هنری تک منظوره
 
تاسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره
 
پروانه نشر
 
     قبل از چاپ

ورود محصولات فرهنگی  
 
تاسیس چاپخانه

پروانه تاسیس چاپخانه  
 
     نقل و انتقال ماشین آلات

ترخیص ماشین الات  

ورود و توزیع نشریات خارجی  

تابلو سر در مغازه ها  
 
     فعالیت موسسات برای ارائه خدمات به نمایندگان

فعالیت خبری  

فعالیت مترجمان  

تاسیسدفتر نمایندگی رسانه های خارجی  
 
     فعالیت کانون ها
 
تاسیس شعبه کانون در استان مربوطه

تاسیس شعبه کانون در استان دیگر  

اعطای نمایندگی کانون در استان مربوطه  
 
     اعطای نمایندگی کانون در استان دیگر

انتشار نشریه عمومی  

تژنشریه داخلی  

استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار  
 
     فعالیت خبرگزاری داخلی

ثبت پایگاه های اینترنتی  

چاپ آگهی های سازمان دولتی  

تاسیس اموزشگاه ازاد روزنامه نگاری  
 
     مراکز تک منظوره صداگذاری
 
فعالیت موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چندمنظوره

تاسیس مراکز و موسسات تک منظوره تهیه و تولید و تکثیر  

تهیه و تولید و تکثیر آثار صوتی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره  
 
     انتشار آثار صوتی

انتشار کتاب گویا  

تاسیس نگارخانه  

اجرای نمایش های صحنه ای  

     اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی

صلاحیت تدریس