• صدور مجوز چاپ آگهی های سازمان های دولتی

 

 

 

عنوان خدمات

شناسه خدمت

مجوز چاپ آگهی های سازمان های دولتی

17021296101

آدرس وبگاه

http://www.e-rasaneh.ir/

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. درخواست از طرف سازمان دولتی

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٥ ماده ٢ قانون وظایف وزارت مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ٦٥/١٢/١٢ و بخشنامه شماره ٦٥١٩٩ نهاد ریاست جمهوری مورخ ٧٨/١٢/١٨)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

 نظرسنجی شکایت