میز خدمتحوزه معاونت فرهنگی و رسانهصدور مجوز چاپ آگهی های سازمان های دولتی

صدور مجوز چاپ آگهی های سازمان های دولتی

 

 

 

عنوان خدمات

شناسه خدمت

مجوز چاپ آگهی های سازمان های دولتی

17021296101

آدرس وبگاه

http://www.e-rasaneh.ir/

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. درخواست از طرف سازمان دولتی

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٥ ماده ٢ قانون وظایف وزارت مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ٦٥/١٢/١٢ و بخشنامه شماره ٦٥١٩٩ نهاد ریاست جمهوری مورخ ٧٨/١٢/١٨)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

 نظرسنجی شکایت