میز خدمتحوزه معاونت فرهنگی و رسانهصدور مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه عمومی

صدور مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه عمومی

 

 

 

عنوان خدمات

 

شناسه خدمت

مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی


17021292102

آدرس وبگاه

http://www.e-rasaneh.ir/

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. نامه درخواست از سوی بالاترین مقام مسئول دستگاه درخواست کننده با مهر و
امضا ء
٢. تکمیل فرم ارزیابی ضرورت انتشار نشریات- فرم الف - یا فرم ارزیابی ضرورت
انتشار سایر آثار چاپی- فرم ب- بر حسب مورد به همراه مهر و امضاء بالاترین
مقام مسئول دستگاه درخواست کننده

قوانین و مقررات بالادستی

(ماده ١ و ١٦ آیین نامه چاپ وصحافی مطبوعات دولتی(مطابق اعلام معاونت))

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

 نظرسنجی شکایت