• صدور مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه عمومی

 

 

 

عنوان خدمات

 

شناسه خدمت

مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی


17021292102

آدرس وبگاه

http://www.e-rasaneh.ir/

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. نامه درخواست از سوی بالاترین مقام مسئول دستگاه درخواست کننده با مهر و
امضا ء
٢. تکمیل فرم ارزیابی ضرورت انتشار نشریات- فرم الف - یا فرم ارزیابی ضرورت
انتشار سایر آثار چاپی- فرم ب- بر حسب مورد به همراه مهر و امضاء بالاترین
مقام مسئول دستگاه درخواست کننده

قوانین و مقررات بالادستی

(ماده ١ و ١٦ آیین نامه چاپ وصحافی مطبوعات دولتی(مطابق اعلام معاونت))

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

 نظرسنجی شکایت