میز خدمتحوزه معاونت فرهنگی و رسانهصدور پروانه فعالیت خبرگزاری داخلی

صدور پروانه فعالیت خبرگزاری داخلی

 

 

عنوان خدمات

پروانه فعالیت خبرگزار ی داخلی

آدرس وبگاه

http://www.e-rasaneh.ir/

شناسه خدمت

17031292103

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. شش قطعه عکس
٢.تصاویر شناسنامه ،کارت ملی ،مدرک تحصیلی ،و کارت پایان خدمت یا معافیت
از خدمت- برای آقایان
٣.نامه ثبت شرکت ها برای اشخاص حقوقی
مدارک تکمیلی:
١. گواهی عدم سوء پیشینه
٢. نظریه وزارت دادگستری

قوانین و مقررات بالادستی

(آیین نامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاری های غیر دولتی مصوب هیات وزیران مورخ ١٣٨٤)

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

 نظرسنجی شکایت