میز خدمتحوزه معاونت فرهنگی و رسانهصدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره

 

 

 

عنوانخدمات

مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره

آدرس وبگاه

http://www.maraakez.ir

شناسه خدمت

13011299112

نام دستگاه اجرایی

اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.تصویر شناسنامه-از تمام صفحات- یک نسخه
٢.چهار قطعه عکس جدید ٣*٤
٣.تصویرگواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا ارائه برگ
معافیت دائم
٤.تصویرآخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن- مدرک کارشناسی یا بالاتر
٥.تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی
٦.تکمیل پرسشنامه درخواست تاسیس
٧.اساسنامه پیشنهادی منضم به صورت جلسات انتخاب ارکان
اصلی موسسه در ٣ نسخه
مدارک تکمیلی:
١.گواهی عدم اعتیاد
٢.گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

(ضوابط و مقررات تاسیس مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی مصوبه شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ١٣٧٥/٨/٨و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ ٧٥/١١/٢٩ مصوب وزیر ارشاد)

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

 

نظرسنجی  شکایت