میز خدمتحوزه معاونت فرهنگی و رسانهصدور مجوز توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری، شنیداری

صدور مجوز توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری، شنیداری

 

 

 

عنوان خدمات

 

شناسه خدمت

صدور مجوز توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری، شنیداری(فروشگاههای فیزیکی و اینترنتی)

17031311000

آدرس وبگاه

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

 

 

 

 

 

قوانین و مقررات بالادستی

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

 نظرسنجی شکایت