میز خدمتحوزه معاونت فرهنگی و رسانهصدور مجوز قبل از چاپ کتاب

صدور مجوز قبل از چاپ کتاب

 

 

 

عنوان خدمات

مجوز قبل از چاپ کتاب

آدرس وبگاه

http://www.ketabmojavez.ir/

شناسه خدمت

17021286101

نام دستگاه اجرایی

اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

١.پرینت نسخه نهایی آماده چاپ کتاب (صحافی شده) به انضمام صفحه عنوان و شناسنامه و فیپا، مطابق با فایلpdfارائه شده.
٢.لوح فشرده(CD)با فرمتPDFکتاب با حجم کمتر از ١٥ مگابایت شامل تمامی صفحات کتاب + شناسنامه و برگه فیپا در یک فایل ارائه شود
تذکر: درصورت به کاربردن هرگونه لقب(دکتر ،مهندس و....(به عنوان پیشوند نام مولف یا مترجم، ارائه مدرک معتبر موید لقب الزامیست این مدرک
می بایست در اول فایلPDFاسکن شود.
٣.ارائه کپی کارت ملی، برای ناشر مولف الزامی است.
٤.گرفتن شماره شابک(شابم برای کتب موسیقی) : با مراجعه به آدرس: خیابان انقلاب، بین برادران مظفر(صبا) و فلسطین جنوبی،یا ازطریق سایت الکترونیکی: www.isbn.irو شماره تماس ٦٦٤١٤٩٥٠- ٠٢١ قابل تهیه است
٥.ارائه کپی یا اصل فهرست نویسی پیش از انتشار(فیپا) ، به آدرس کتابخانه ملی : واقع در بزرگراه حقانی، روبروی ایستگاه مترو- یا از طریق سایت: www.nlai.ir.
٦.پر کردن فرم مجوز قبل ازچاپ کتاب به صورت تایپ شده ]برای ناشر یک نسخه (فرم ناشر)و برای ناشرمولف ٢ نسخه (فرم ناشر مولف(
٧.ارائه معرفی نامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برای ناشران و مولفان شهرستانی الزامی است.(برای تهیه فرم های مربوطه، به سایت: http://ketab.farhang.gov.irمراجعه فرمایید.)
٨.تذکر: پس از اخذ مجوز قبل ازچاپ، ارائه طرح جلد کتاب و تایید آن توسط این دفتر الزامیست.

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب جلسات ١٤٧-١٤٨-١٤٩مورخ٦.و١٣و ٢٠ اردیبهشت ١٣٦٧ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی مورخ٨٤/٩/١مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

نظرسنجی شکایت