میز خدمتحوزه معاونت فرهنگی و رسانهصدور مجوز اعطای نمایندگی شعبه کانون های آگهی و تبلبغاتی در استان دیگر

صدور مجوز اعطای نمایندگی شعبه کانون های آگهی و تبلبغاتی در استان دیگر

 

 

 

عنوان خدمات

 

شناسه خدمت

مجوز اعطای نمایندگی کانون های آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

17021291104

آدرس وبگاه

http://e-tablighat.ir

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.ارائه درخواست به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مبدا با امضای
صاحب امتیاز
٢. پروانه فعالیت کانون های ارائه کننده و دریافت کننده نمایندگی
٣. معرفی نامه از اداره مقصد برای صحت مجوز کانون

قوانین و مقررات بالادستی

(آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی- مصوبه شورای انقلاب مورخ١٣٥٨و دستورالعمل ایجاد شعبه و نمایندگی برای کانونهای تبلیغاتی- مصوبات جلسات ١٦ و ١٧ کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور)

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

نظرسنجی  شکایت