میز خدمتحوزه معاونت فرهنگی و رسانهصدور مجوز محتوای فرهنگی سایر تکنولوژی های نوین

صدور مجوز محتوای فرهنگی سایر تکنولوژی های نوین

 

 

 

 

عنوان خدمات

شناسه خدمت

صدور مجوز محتوای فرهنگی سایر تکنولوژی های نوین

17031310108

آدرس وبگاه

http://samandehi.ir

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

 

 

 

 

 

قوانین و مقررات بالادستی

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

 نظرسنجی شکایت