میز خدمتحوزه معاونت فرهنگی و رسانهصدور مجوز رسانه های برخط پیام ده، تلفن همراه

صدور مجوز رسانه های برخط پیام ده، تلفن همراه

 

 

 

عنوان خدمات

شناسه خدمت

صدور مجوز رسانه های برخط پیام ده، تلفن همراه

17031310104

آدرس وبگاه

http://samandehi.ir

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

 

 

 

 

 

قوانین و مقررات بالادستی

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

 نظرسنجی شکایت