میز خدمتحوزه معاونت فرهنگی و رسانهصدور مجوز نرم افزار موبایل

صدور مجوز نرم افزار موبایل

 

 

 

عنوان خدمات

شناسه خدمت

صدور مجوز نرم افزار موبایل

17021310105

آدرس وبگاه

http://samandehi.ir

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

 

 

 

 

 

قوانین و مقررات بالادستی

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

 نظرسنجی شکایت