میز خدمتحوزه معاونت فرهنگی و رسانهصدور مجوز محتوای فرهنگی در بستر تلویزیون ­های هوشمند

صدور مجوز محتوای فرهنگی در بستر تلویزیون ­های هوشمند

 

 

 

عنوان خدمات

شناسه خدمت

صدور مجوز محتوای فرهنگی در بستر تلویزیون های هوشمند

17031310107

آدرس وبگاه

http://samandehi.ir

نام دستگاه اجرایی

اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

 

 

 

 

 

قوانین و مقررات بالادستی

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

 نظرسنجی شکایت