میز خدمتحوزه معاونت فرهنگی و رسانهصدور مجوز ورود محصولات فرهنگی

صدور مجوز ورود محصولات فرهنگی

 

 

 

عنوان خدمات

ورود محصولات فرهنگی

آدرس وبگاه

شناسه خدمت

17021287101

نام دستگاه اجرایی

اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. درخواست کتبی شامل اطلاعات لازم (تیرا ژکالا، ارزش کالا، گمرک خروجی وکشور مقصد(
٢. نمونه کالا
٣. کپی کارت بازرگانی تا صفحه اعتبار

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٠ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

 نظرسنجی شکایت