میز خدمتحوزه معاونت امور هنری و سینماییصدور پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

صدور پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

 

 

 

عنوان خدمات

شناسه خدمت

پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

17021306101

آدرس وبگاه

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.تکمیل فرم ثبت مشخصات متقاضی و برنامه
٢.دو قطعه عکس پرسنلی متقاضی
٣.پروانه صلاحیت هنری عوامل برنامه
٤.موافقتنامه میهمان- اگر میهمان دعوت شده باشد-
٥.نمونه کار در قالب لوح فشرده
٦.نمونه اوراق تبلیغاتی
٧.موافقتنامه اداره اماکن جهت اجرای برنامه در سالنهای با ظرفیت بیش از پانصد
نفر

قوانین و مقررات بالادستی

(ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه مصوبه جلسه ٤٦١ مورخه ١٣٧٩/٢/٦ شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد تبصره ١ ماده ٣ سیاستهای هنرهای نمایشی مصوب ٧٨/١١/٢٦ همان شورا)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

نظرسنجی  شکایت