میز خدمتحوزه معاونت امور هنری و سینماییصدور مجوز انتشار کتاب گویا

صدور مجوز انتشار کتاب گویا

 

 

عنوان خدمات

شناسه خدمت

مجوز انتشار کتاب گویا

17031299110

آدرس وبگاه

http://taraneh.farhang.gov.ir/audiobooklic/home.seam

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.فرم درخواست بررسی اثر
٢.یک نسخه از کتاب
٣.سه نسخه از لوح صوتی مورد نظر
٤.طرح روی جلد
٥.تصویر برگ مجوز انتشار کتاب
٦.استعلام شماره شابک و مجوز چاپ کتاب از اداره کل امور کتاب
٧.دریافت شماره ثبت حقوقی اثر از اداره کل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور حفظ و صیانت از حقوق پدیدآورندگان و تولید کنندگان و ارائه به دفتر موسیقی
مدارک تکمیلی
١.شماره ثبت واسپاری اثر به کتابخانه ملی ایران

قوانین و مقررات بالادستی

(به استناد آیین نامه نظارت بر اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی و نحوه صدور مجوز اجرا و تبلیغات مورخ ١٣٧٩/٧/٧ مصوب وزارت ارشاد)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

نظرسنجی شکایت