صدور مجوز تاسیس نگارخانه

 

 

عنوان خدمات

شناسه خدمت

مجوز تاسیس نگارخانه

17021305000

آدرس وبگاه

http://taraneh.farhang.gov.ir/gallerylic/home.seam

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.تکمیل برگ مشخصات متقاضی و مشخصات نگارخانه
٢.تصویر تمام صفحات شناسنامه
٣.تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت
٤.تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا هنری
٥.شش قطعه عکس
٦.پنج قطعه عکس از آثار هنری
٧.کروکی و تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه مکان نگارخانه
٨.گواهی شرکت در نمایشگاهها و تقدیرنامه ها و سوابق هنری درصورت وجود
مدارک تکمیلی
١.گواهی عدم اعتیاد
٢.گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

(به استناد بند ٢٢ ماده٢ قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد و آیین نامه صدور اجازه تاسیس انحلال و نظارت بر فعالیت نگارخانه ها مصوب مورخ ١٣٧٩/١١/٢٣ وزارت ارشاد)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترنیکی

 

 

نظرسنجی شکایت