بریده روزنامه

۳۰ دی ۱۳۹۸

آذربایجان شرقی - مهد آزادی

دولت از حضور هنرمندان در جشنواره فجر حمایت کند