بریده روزنامه

۱ بهمن ۱۳۹۸

آذربایجان شرقی - مهد آزادی

نماینده ولی فقیه دراستان : مساجد فعال و قوی ، انقلاب را بیمه می کنند