بریده روزنامه

۲ بهمن ۱۳۹۸

آذربایجان شرقی : مهدیار

ازسوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان شرقی منصوب شد