بریده روزنامه

۲۵ اسفند ۱۳۹۸

آذربایجان شرقی : شهریمه سلام

8 کانون فرهنگی و هنری آذربایجان شرقی برگزیده کشوری شناخته شدند