بریده روزنامه

۲۵ اسفند ۱۳۹۸

آذربایجان شرقی : شهریمه سلام

عملکرد رسانه های آذربایجان شرقی  در مقابله با کرونا تحسین برانگیز است