بریده روزنامه

۲۶ اسفند ۱۳۹۸

آذربایجان شرقی - امید آذربایجان

8 کانون فرهنگی و هنری آذربایجان شرقی برگزیده کشوری شناخته شدند