بریده روزنامه

۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

آذربایجان شرقی - فجر آذربایجان

تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دبیر شورای اطلاع رسانی آذربایجان شرقی