آرشیو ماهیانه بریده جراید

شهریور  ۱۳۹۴

عنوانتاریخروزنامه
رسانه ها رکن اصلی پیشرفت و توسعه و شکوفایی کشور هستند ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
عرصه فیلم و سینما بهترین راه ارتباط و انتقال مفاهیم ارزشی و انسانی است ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
احیای دریاچه ی ارومیه محور برنامه های نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
اعزام فعالان کانونهای مساجد به دوره آموزشی در مشهد مقدس ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
اختصاص دو میلیارد ریال به بنیاد فرهنک و هنر و ادب آذربایجان ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
اعزام فعالان کانونهای مساجد به دوره آموزشی در مشهد مقدس ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری اولین نمایشگاهاستانی رسانه های د یجیتال در تبریز ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز با محوریت احیای دریاچه ارومیه ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز با محوریت احیای دریاچه ارومیه ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
کادر سازی مدیریت فرهنگی در کشور ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
احیای دریاچه ی ارومیه محور برنامه های نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری اولین نمایشگاهاستانی رسانه های د یجیتال در تبریز ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
تبلیغات نمایشگاه کتاب ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
تبلیغات نمایشگاه کتاب ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
تبلیغات نمایشگاه کتاب ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
محوریت احیای دریاچه ی ارومیه در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
تبلیغات نمایشگاه کتاب ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
آغاز به کار اولین نمایشگاه استانی رسانه های د یجیتال در سال 94 ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
معرفی نفرات برتر جشنواره فیلم کوتاه میانه ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
اختصاص دو میلیارد ریال به بنیاد فرهنک و هنر و ادب آذربایجان ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
اختصاص دو میلیارد ریال به بنیاد فرهنک و هنر و ادب آذربایجان ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
اختصاص دو میلیارد ریال به بنیاد فرهنک و هنر و ادب آذربایجان ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
مردم باید با سینما و فیلم آشتی کنند ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
معرفی نفرات برتر جشنواره فیلم کوتاه میانه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
افتتاح نمایشگاه کتاب تبریز با حضور جنتی و سردار نقدی ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
آغاز به کار اولین نمایشگاه استانی رسانه های د یجیتال در سال 94 ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
تسلط شهریار به فارسی و ترکی رمز محبوبیت اوست ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
روز ملی شعر و ادب در تبریز گرامی داشته شد ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پانزدهمین جشنواره شعر غدیریه ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری جشنواره ها آسیبی به دین نمی زند ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
جشنواره خوشنویسی مشق عشق در ملکان برگزار شد ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پانزدهمین جشنواره شعر غدیریه ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
ممانعت ارشاداز انتشار قرآن همراه با ادعیه ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
آغاز ثبت نام از ناشران ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
لغو کنسرت شهرام ناظری در تبریز ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
لغو کنسرت شهرام ناظری در تبریز ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
خبرنگاران پاره وقت رسانه ها از طریق صندوق هنرمندان بیمه می شوند ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
مدیران ارشاد در استان ها در برابر رسانه ها پاسخگو باشند ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری پانزدهمین جشنواره سراسری شهر غدیریه بناب ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
شهرت شهریار همانندی ندا رد ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
مطبوعات باید چشم بینای مردم باشد ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
مطبوعات باید چشم بینای مردم باشد ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
حضور کمرنگ ناشران بزرگ در نمایشگاه های کتاب ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
حضور کمرنگ ناشران بزرگ در نمایشگاه های کتاب ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
حضور کمرنگ ناشران بزرگ در نمایشگاه های کتاب ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
حضور کمرنگ ناشران بزرگ در نمایشگاه های کتاب ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
معاون وزیر : منظومه حیدر بابا حادثه شگفت در ادبیات ایران ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
تجلی امواج خروشان انقلاب در اشعار شهریار ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
تجلی امواج خروشان انقلاب در اشعار شهریار ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
تغییر سلیقه مردم ؛ علت از رونق افتادن سینما ها ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
معاون حقوقی: ادبیات آذربایجان اد بیات اهل بیت (ع) است ... ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
بارش درونی شعر های انقلابی شهریار ، زائیده فطراتی نورانی و الهی است ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
همزمانی جشنواره های فیلم به کودک و فجر رسید ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
مطبوعات و رسانه ها در کنار قوای سه گانه رکن چهارم در نظام مردم سالاری دینی محسوب می شوند ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
شهریار ترک پارسی گوی مصداق بارز حب الوطن من الایمان بود ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
معاون وزیر : شهریار در هر دو زبان فارسی و ترکی شاهکار آفریده است ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
صنعت چاپ برای شریط پساتحریم آماده شود ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
صنعت چاپ برای شرایط پساحریم آماده شود ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
نهادهای فرهنگی بال و پر یگدیگر هستند ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
همه نهادهای فرهنگی بال و پر یگدیگر هستند ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
همه نهادهای فرهنگی بال و پر یگدیگر هستند ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
تبریزی ها یاد و نام شهریار شهر ایران را گرامی می دارند ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
همه نهادهای فرهنگی بال و پر یگدیگر هستند ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
همه نهادهای فرهنگی بال و پر یگدیگر هستند ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
نهادهای فرهنگی بال و پر یکدیگر هستند ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
نهادهای فرهنگی بال و پر یکدیگر هستند ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
آغاز ثبت نام از ناشران برای حضور در سیزدهمین نمایشگاه کتاب تبریز ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
امجموعه گزیده اشعار انجمن ادبی شیخ محمود شبستری نمتشر شد ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
وزیر ارشاد : صادرات حوزه چاپ توسعه می یابد ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری نمایشگاهبین المللی کتاب تبریز ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
اعتبار پروژه مجتمع فرهنگی اسکو توسط فرهنگ و ارشاد اسلامی تامین شود ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
لغو کنسرت شهرام ناظری در تبریز شایعه است ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری نمایشگاهبین المللی کتاب تبریز ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
لزوم تدوین تاریخ محلی بر اساس نقاط وصل با فرهنگ ملی در بنیاد فرهنگ،هنر و ادب ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
لزوم تدوین تاریخ محلی بر اساس نقاط وصل با فرهنگ ملی در بنیاد فرهنگ،هنر و ادب ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
لزوم تدوین تاریخ محلی بر اساس نقاط وصل با فرهنگ ملی در بنیاد فرهنگ،هنر و ادب ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
اهر میزبان مجموعه عکس های بارگاه امام علی(ع) ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
نمایشگاه عکس های منتخب بارگاه امام علی (ع) برگزار می شود ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
تبلیغات نمایشگاه کتاب ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
ا نجمن خبرنگاران شهرستان اسکو تشکیل شود ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
پیام تبریک مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت روز سینما ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
اجرای نمایش خطوط مدادی رو صحنه سفید خالی در تبریز ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
داستان اغو کنسرت ها به تبریز ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
اجرای نمایش خطوط مدادی رو صحنه سفید خالی در تبریز ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
تبلیغات هنرستان هنرهای زیبای میرک ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
لزوم استفاده از فضای مجازی برای توسعه فرهنگ قرآنی ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
نمایشگاه عکس های امنتخب بارگاه امام علی (ع) برگزار می شود ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
تجلیل از چهره شاخص قرآنی استان آذربایجان شرقی ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
عکس هایی که دل و جان را صفا می دهند ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
پیشکسوتان هنرمند ذخیره های تمدن فرهنگی کشور هستند ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
آغاز ثبت نام از ناشران ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
لغو کنسرت شهرام ناظری در تبریز شایعه است ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز از نهم تا سیزدهم مهرماه برگزار می‌شود ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
نمایشگاه عکس از بارگاه امام علی (ع) در کلیه استان ها برگزار می شود ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
اجرای نمایش خطوط مدادی رو صحنه سفید خالی در تبریز ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
هویت مردم در گرو حفظ فرهنگ است ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
صنعت چاپ ایران رونق خواهد گرفت - معاون حقوقی وزیر ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
برنامه ریزی برای جوانان اولویت نخست حوزه فرهنگ و هنر ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
موسیقیدانان جوان باید شناخته شوند ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
سیاست کلی دولت حمایت از سینماست ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
کارت زرد سوم در راه است! ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
طرح ملی تلاوت قرآن کریم با هدف تربیت چهره های قرآنی بین المللی برگزار می شود ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
آغاز ثبت‌نام از ناشران برای حضور در نمایشگاه کتاب تبریز ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
نمایشگاه عکس های منتخب بارگاه امام علی (ع) برگزار می شود ۲۱ شهریور ۱۳۹۴
جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی به صورت بین المللی برگزار می شود ۲۱ شهریور ۱۳۹۴
هنرمندان تبریزی جوایز ملی را درو کردند+اسامی ۲۱ شهریور ۱۳۹۴
شمار کانون های فرهنگی آذرشهربه بیش از50 واحد می رسد ۲۰ شهریور ۱۳۹۴
شش چهره فعال قرآنی آذربایجان شرقی تجلیل شدند ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
معاون امور قرآن وزیر: یکهزار مؤسسه قرآنی کشور از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز گرفتند ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
فیلم های با مضمون اخلاقی و قرآنی نیاز جامعه امروز است ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:اهل قرآن برای ترویج معارف باید با تکنولوژی های روز آشنا باشند ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
هویت مردم در گرو حفظ فرهنگ است ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
اختتامیه جشنواره سراسری وبلاگ نویسی قرآنی در تبریز برگزار می شود ۱۶ شهریور ۱۳۹۴
رونمایی از کتاب چهره های معاصر آذربایجان+تصاویر ۱۶ شهریور ۱۳۹۴
نمایش مطبخ اربابی در تبریز+تصاویر ۱۶ شهریور ۱۳۹۴
جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران فرصتی برای معرفی پتانسیل های هنری منطقه است ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری هفته فرهنگی جمهوری آذربایجان در تهران ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری هفته فرهنگی جمهوری آذربایجان در تهران ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
تیراژ مطبوعات کشور کمتر از یک میلیون نسخه است- معاون وزیر ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
چاپخانه ها به فناوری روز مجهز شوند ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
رتبه نخست جشنواره ملی خوشنویسی رضوی به هنرمندان ملکانی رسید ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
اعطای وام ویژه به سرمایه گذاران صنعت چاپ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
تجلی تصاویر بارگاه ملکوتی امیر مومنان (ع) در نگار خانه میر علی تبریزی ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
مراسم اختتامه تئاتر استانی آذربایجان شرقی به تعویق افتاد ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
مراسم اختتامه تئاتر آذربایجان شرقی به تعویق افتاد ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
کنسرت گروه موسیقی دف نوازان سماع در تبریز+تصاویر ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
کتاب ˝چهره‌های معاصر آذربایجان˝ در تبریز رونمایی می شود ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
فلیم محمد رسول الله (س) در سیمنا فرهنگ شبستر اکران می شود ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
نگاه پروژه مجتمع فرهنگی اسکو به فرهنگ وارشاد اسلامی ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
تلاش دولت تدبیر و امید برای کاهش تصدی گری در حوزه فرهنگ و هنر ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
روز ملی صنعت چاپ کشور در تبریز گرامی داشته شد ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
واگذاری تسهیلات برای سرمایه گذاری در صنعت چاپ ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
تقدیر از فعالان صنعت چاپ در آذربایجان شرقی ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
واگذاری زمین رایگان برای سرمایه گذاری در صنعت چاپ ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
تقدیر از فعالان صنعت چاپ در آذربایجان شرقی ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
تلاش دولت تدبیر و امید برای کاهش تصدی گری در حوزه فرهنگ و هنر ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
تلاش دولت تدبیر و امید برای کاهش تصدی گری در حوزه فرهنگ و هنر ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
حمایت ویژه اداره کل ارشاد از تئاتر ها با موضوع احیای دریاچه ارومیه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
معاون وزیر : تیراژ مطبوعات کشور از یک میلیون نسخه است ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
مراسم اختتامه تئاتر آذربایجان شرقی به تعویق افتاد ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
تئاترباید به مردم مژده زندگی را بدهد ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
اجرای 36 نمایش با 540 اجرا در سطح استان ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
کسب رتبه نخست سیزدهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
سمت و سوی تئاتر بلید نوید بخش زندگی بهتر برای مردم باشد ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
آذربایجان شرقی قطب تئاتر کشور است ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
مراسم اختتامه تئاتر آذربایجان شرقی به تعویق افتاد ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری هفته فرهنگی جمهوری آذربایجان در تهران ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
مطبخ اربابی در تئاتر شهر تبریز ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
راثی: تئاتر تبریز رو به رشد است/ حمایت های مالی از تئاتر، یک ضرروت است ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
روز پایانی جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی +تصاویر ۱۳ شهریور ۱۳۹۴
"مطبخ اربابی" در تئاتر شهر تبریز ۱۳ شهریور ۱۳۹۴
اسامی برگزیدگان اولین مسابقه عکس ماه خدا اعلام شد ۱۲ شهریور ۱۳۹۴
آذربایجان شرقی قطب تئاتر کشور است ۱۲ شهریور ۱۳۹۴
تبریز میزبان دهمین جشنواره روز ملی صنعت چاپ ۱۲ شهریور ۱۳۹۴
اجرای 36 نمایش با 540 اجرا در سطح استان ۱۲ شهریور ۱۳۹۴
کسب رتبه نخست سیزدهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی ۱۲ شهریور ۱۳۹۴
مراسم اختتامیه تئاتر استانی آذربایجان‌شرقی به تعویق افتاد ۱۲ شهریور ۱۳۹۴
اجرای 36 نمایش با 540 اجرا در سطح آذربایجان‌شرقی ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
تبریز میزبان دهمین جشنواره روز ملی صنعت چاپ ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
حمایت ویژه اداره کل ارشاد از تئاتر ها با موضوع احیای دریاچه ارومیه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
حمایت ویژه اداره کل ارشاد از تئاترها با موضوع احیای دریاچه ارومیه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری دهمین جشنواره روز ملی صنعت چاپ در تبریز ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
حمایت ویژه اداره کل ارشاد از تئاتر ها با موضوع احیای دریاچه ارومیه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
تلاش دولت تدبیر و امید برای کاهش تصدی گری در حوزه فرهنگ و هنر ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
برپایی دهمین جشنواره روز ملی صنعت چاپ در تبریز ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
آذربایجان شرقی قطب تئاتر کشور است ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
ترسیم افق های روشن با دو سال تلاش موثر در بخش فرهنگ در دولت تدبیر و امید ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
نهمم شهریور ماه آغاز به کار بیست و هفتمین جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
شاخص های فرهنگی آذربایجان شرقی در دولت تدبیر و امید رشد داشته است ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
دستاوردهای معاونت قرآن وزارت ارشاد ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
حمایت ویژه اداره کل ارشاد از تئاتر با موضوع احیای دریاچه ارومیه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری دهمین جشنواره روز ملی صنعت چاپ در تبریز ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
معرفی داوران بیست و هفتمین جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
زنگ جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی در تبریز به صدا درآمد ۹ شهریور ۱۳۹۴
حمایت ویژه‌ اداره کل ارشاد از تئاترها با موضوع احیای دریاچه‌ ارومیه ۹ شهریور ۱۳۹۴
زنگ جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی در تبریز به صدا درآمد ۹ شهریور ۱۳۹۴
اهالی فرهنگ و هنر در امور خود مشارکت داشته باشد ۸ شهریور ۱۳۹۴
هنرمندان در خط مقدم مبارزه با تهاجم فرهنگی هستند ۸ شهریور ۱۳۹۴
هنرمندان در خط مقدم مبارزه با تهاجم فرهنگی هستند ۸ شهریور ۱۳۹۴
هنرمندان در خط مقدم مبارزه با تهاجم فرهنگی هستند ۸ شهریور ۱۳۹۴
شاخص های فرهنگی آذربایجان شرقی در دولت تدبیر و امید رشد داشته است ۸ شهریور ۱۳۹۴
دعوت استاندار آذربایجان شرقی از اهالی فرهنگ ... ۸ شهریور ۱۳۹۴
نخستین شماره نشریه فرشته کوچولو منتشر شد ۸ شهریور ۱۳۹۴
سینمای ایران ارزانترین سینما در دنیاست ۸ شهریور ۱۳۹۴
حضور ارکستر آلمانی در تهران منتفی شد ۸ شهریور ۱۳۹۴
شاخص های فرهنگی آذربایجان شرقی در دولت تدبیر و امید رشد داشته است ۷ شهریور ۱۳۹۴
دولت مخالف موسیقی نیست/ موافق موسیقی کوچه بازاری مستهجن هم نیستیم ۷ شهریور ۱۳۹۴
نشست صمیمی استاندار با اصحاب فرهنگ و هنر+تصاویر ۷ شهریور ۱۳۹۴
ضرورت حمایت از فرهنگ بومی ۷ شهریور ۱۳۹۴
نمی توانیم به بهانه مضرات بازیهای رایانه ای ... ۷ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری نمایشگاه کتاب در مراغه ۷ شهریور ۱۳۹۴
ترسیم افق های روشن با دو سال تلاش موثر در بخش فرهنگ در دولت تدبیر و امید ۵ شهریور ۱۳۹۴
نخستین شماره نشریه 'فرشته کوچولو' منتشر شد ۵ شهریور ۱۳۹۴
کارتونیست تبریزی جایزه کاریکاتور برزیل را کسب کرد ۵ شهریور ۱۳۹۴
صعود تیم کوهنوردی فرهنگ و هنر به قله سبلان ۵ شهریور ۱۳۹۴
کارتونیست تبریزی جایزه کاریکاتور برزیل را کسب کرد ۵ شهریور ۱۳۹۴
جشنواره امام رضا (ع) بستری برای ترویج اندیشه های ناب ۵ شهریور ۱۳۹۴
بانوی تبریزی چایزه مسابقه بین المللی کاریکاتور برزیل را از آن خود کرد ۵ شهریور ۱۳۹۴
کارتونیست تبریزی جایزه کاریکاتور برزیل را کسب کرد ۵ شهریور ۱۳۹۴
بانوی تبریزی چایزه مسابقه بین المللی کاریکاتور برزیل را از آن خود کرد ۵ شهریور ۱۳۹۴
کارتونیست تبریزی جایزه کاریکاتور برزیل را کسب کرد ۵ شهریور ۱۳۹۴
بانوی تبریزی جایزه مسابقه بین المللی کاریکاتور برزیل را از آن خود کرد ۴ شهریور ۱۳۹۴
برپایی نمایشگاه پنج عصر در تبریز ۴ شهریور ۱۳۹۴
جشنواره نگارگری القاب مبارک حضرت علی (ع) در عجب شیر ۴ شهریور ۱۳۹۴
اخبار فرهنگی - هنری ۴ شهریور ۱۳۹۴
معرفی آثار راه یافته به بخش مسابقه چهارمین جشنواره فیلم کوتاه میانه ۴ شهریور ۱۳۹۴
آغاز به کار نمایشگاه کتاب در هریس ۴ شهریور ۱۳۹۴
صعود تیم کوهنوردی فرهنگ و هنر به قله سبلان ۴ شهریور ۱۳۹۴
دوره مقدماتی کارگاه نویسندگی در مراغه برگزار گردید ۳ شهریور ۱۳۹۴
بیانیه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی به مناسبت هفته دولت ۳ شهریور ۱۳۹۴
برپایی نمایشگاه پنج عصر در تبریز ۳ شهریور ۱۳۹۴
گشایش نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته دولت در هریس ۳ شهریور ۱۳۹۴
نفرات برتر جشنواره سراسری عکس رضوی معرفی شدند ۳ شهریور ۱۳۹۴
جشنواره عاشیقلار در بناب برگزار می شود ۳ شهریور ۱۳۹۴
تجلیل استاد آل یاسین در تبریز ۳ شهریور ۱۳۹۴
فرهنگ و هنر آذربایجان شاهد روزهای باشکوهی خواهد بود ۳ شهریور ۱۳۹۴
جشنواره امام رضا (ع) موجب خلق آثار هنری ماندگاری در کشور شده است ۳ شهریور ۱۳۹۴
صعود تیم کوهنوردی فرهنگ و هنر به قله سبلان ۳ شهریور ۱۳۹۴
دو دیپلم افتخار جشنواره تئاتر ارسباران به مراغه رسید ۳ شهریور ۱۳۹۴
صعود تیم کوهنوردی فرهنگ و هنر به قله سبلان ۳ شهریور ۱۳۹۴
ظرفیت مطلوب عکاسی در منطقه آذربایجان ۳ شهریور ۱۳۹۴
درخشش هنرمندان آذربایجان شرقی در جشنواره سراسری تئاتر رضوی ۲ شهریور ۱۳۹۴
جشنواره امام رضا (ع) موجب خلق آثار هنری ماندگاری در کشور شده است ۲ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری جشنواره آوای انتظار و همایش عاشیقلار در بناب ۲ شهریور ۱۳۹۴
حمایت بیش از 300 هنرمند از جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر ۲ شهریور ۱۳۹۴
درخشش هنرمندان تئاتر آذربایجان شرقی در جشنواره سراسری تئاتر رضوی ۲ شهریور ۱۳۹۴
درخشش هنرمندان تئاتر آذربایجان شرقی در جشنواره سراسری تئاتر رضوی ۲ شهریور ۱۳۹۴
گفتگو با کارگردان برگزیده جشنواره تئاتر رضوی ۲ شهریور ۱۳۹۴
شرط حضور رسانه ها در نمایشگاه مطبوعات ۲ شهریور ۱۳۹۴
برپایی نمایشگاه "پنج عصر" در تبریز ۲ شهریور ۱۳۹۴
جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران از سال آینده بین المللی برگزار می شود ۱ شهریور ۱۳۹۴
معرفی نفرات برتر جشنواره سراسری عکس رضوی ۱ شهریور ۱۳۹۴
پرتو ماندگار آثار استاد آل یاسین هماره راهگشای عکاسان و شاگردانش خواهد بود ۱ شهریور ۱۳۹۴
درخشش هنرمندان تئاتر آذربایجان شرقی در جشنواره سراسری تئاتر رضوی ۱ شهریور ۱۳۹۴
مراسم تجلیل از مقام هنری استاد آل یاسین در تبریز ۱ شهریور ۱۳۹۴
موسیقی عاشیقی توجه مخاطبان خارجی را به هنر ایرانی جلب می کند ۱ شهریور ۱۳۹۴
نفرات برتر جشنواره سراسری عکس رضوی معرفی شدند ۱ شهریور ۱۳۹۴
فرهنگ و هنر آذربایجان شاهد روزهای باشکوهی خواهد بود ۱ شهریور ۱۳۹۴
تجلیل از مقام هنری استاد آل یاسین در تبریز ۱ شهریور ۱۳۹۴
موسیقی عاشیقی توجه مخاطبان خارجی را به هنر ایرانی جلب می کند ۱ شهریور ۱۳۹۴
هنرمندان نقش تاثیرگذاری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارند ۱ شهریور ۱۳۹۴
روزهای باشکوه، در انتظار فرهنگ و هنر آذربایجان ۱ شهریور ۱۳۹۴
فرهنگ و هنر آذربایجان شاهد روزهای باشکوهی خواهد بود ۱ شهریور ۱۳۹۴
معرفی نفرات برتر جشنواره سراسری عکس رضوی ۱ شهریور ۱۳۹۴
فرهنگ و هنر آذربایجان شاهد روزهای باشکوهی خواهد بود ۱ شهریور ۱۳۹۴
ثبت نام هنرستان های هنرهای زیبای تبریز ۱ شهریور ۱۳۹۴
درخشش هنرمندان تئاتر آذربایجان شرقی در جشنواره سراسری تئاتر رضوی ۱ شهریور ۱۳۹۴
4 شهریور، آخرین مهلت ثبت نام در دانشگاه فرهنگ و هنر تبریز ۱ شهریور ۱۳۹۴